Adatvédelmi megállapodás

 1. A megállapodás tárgya.
  • Ez a megállapodás az AvtoTachki.com webhelyre érvényes, és e webhelyek felhasználója és a webhelyek tulajdonosa (a továbbiakban AvtoTachki.com) között jön létre.
  • Ez a megállapodás meghatározza a Felhasználó személyes adatainak és az AvtoTachki.com által a webhelyek felhasználóitól kapott egyéb információk fogadásának, tárolásának, feldolgozásának, felhasználásának és nyilvánosságra hozatalának eljárását. A személyes adatokat a Felhasználó tölti ki.
  • Annak érdekében, hogy az AvtoTachki.com bármely webhelyén információkat, bejelentéseket tegyen, használja a webhelyet, a Felhasználónak gondosan el kell olvasnia ezt a megállapodást, és teljes egyetértését kell kifejeznie annak feltételeivel. A jelen szerződéssel való teljes egyetértés megerősítése a webhely Felhasználó általi használata.
  • A felhasználónak nincs joga közzétenni információkat, hirdetéseket, használni az oldalt, ha nem ért egyet a jelen Megállapodás feltételeivel, vagy ha még nem töltötte be a törvényes kort, amikor joga van megállapodások megkötésére, vagy nem jogosult arra a cégre, amelynek nevében az információt közzétették, közlemény.
  • A Felhasználó azáltal, hogy információkat tesz közzé a webhelyeket használó webhelyeken, megadja a személyes adatokat, vagy más módon szolgáltatja ezeket az adatokat, és / vagy a webhelyen belül bármilyen műveletet hajt végre, és / vagy a Webhely bármely részét felhasználva, a Felhasználó egyértelmű beleegyezését adja a jelen Szerződés feltételeihez, és az AvtoTachki.com-nak jogot biztosít a felhasználó személyes adatainak fogadására, tárolására, feldolgozására, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára a jelen Szerződés feltételei szerint.
  • Ez a megállapodás nem irányadó, és az AvtoTachki.com nem felelős a felhasználó személyes adatainak és minden egyéb információnak az AvtoTachki.com tulajdonában vagy üzemeltetésében nem részesülő harmadik felek, valamint az AvtoTachki alkalmazottal nem rendelkező személyek fogadásáért, tárolásáért, feldolgozásáért, felhasználásáért és nyilvánosságra hozataláért. .com, még akkor is, ha a Felhasználó az AvtoTachki.com webhely vagy a hírlevél segítségével jutott el ezen személyek webhelyeihez, termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A jelen Megállapodás értelmezésében bizalmas csak azok az információk, amelyeket a webhely adatbázisában titkosított állapotban tárolnak, és amelyek csak az AvtoTachki.com számára érhetők el.
  • A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak és engedélyezési adatainak biztonságához és védelméhez való hanyag hozzáállása esetén harmadik felek jogosulatlanul hozzáférhetnek a fiókhoz, valamint a személyes és egyéb felhasználói adatokhoz. Az AvtoTachki.com nem felelős az ilyen hozzáférés által okozott károkért.
 2. A személyes adatok megszerzésének eljárása.
 1. Az AvtoTachki.com személyes adatokat gyűjthet, nevezetesen: név, vezetéknév, születési dátum, kapcsolattartási számok, e-mail cím, a felhasználó régiója és lakóhelye, jelszó az azonosításhoz. Az AvtoTachki.com is gyűjthet más információkat:
  • Cookie-k függő szolgáltatások nyújtása céljából, például adatok tárolása a bevásárlókosárban a látogatások között;
  • A felhasználó IP-címe.
 2. Minden információt mi gyűjtünk, ahogy van, és nem változik az adatgyűjtési folyamat során. A felhasználó felelős a pontos információk megadásáért, beleértve a személyes adatokkal kapcsolatos információkat is. Az AvtoTachki.com-nak jogában áll, ha szükséges, ellenőrizni a megadott információk helyességét, valamint kérni a megadott információk megerősítését, ha szükséges, hogy szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználó számára.
 3. A felhasználóval kapcsolatos információk felhasználásának eljárása.
 4. Az AvtoTachki.com felhasználhatja az Ön nevét, régióját és lakóhelyét, e-mail címét, telefonszámát, jelszavát annak azonosítására, hogy Ön az AvtoTachki.com felhasználója. Az AvtoTachki.com felhasználhatja az Ön elérhetőségi adatait hírlevelünk feldolgozásához, nevezetesen arra, hogy értesítse Önt az AvtoTachki.com új lehetőségeiről, promócióiról és egyéb híreiről. A felhasználó elérhetőségei alapján bármikor megtagadhatja a postázást. A személyes adatok feldolgozása polgári jogi kapcsolatok, adó- és számviteli kapcsolatok megvalósítása, a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződéses kötelezettségek teljesítése, a helyszíni szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása, az ügyfél webhelyhasználóként történő azonosítása érdekében végezhető az ügyfelek szolgáltatásainak nyújtása, felajánlása, feldolgozása céljából. fizetések, levelezési címek, bónuszprogramok létrehozása és megvalósítása, kereskedelmi ajánlatok és információk küldése levélben, e-mailben, új szolgáltatások felajánlása, a szerződés tárgyától eltérő információk átadása, elszámolási tranzakciók végrehajtása, jelentések készítése, könyvelés és vezetési könyvelés vezetése, minőség javítása szolgáltatások nyújtása, helyszíni szolgáltatások nyújtása, információk közzététele, ügyfélhirdetések a személyes adatbázis tulajdonosának webhelyén, a helyzettel való munka egyszerűsítése és anyagainak javítása.
 5. Az adatbázishoz való hozzáférés biztosításának feltételei.
 6. Az AvtoTachki.com nem továbbít személyes adatokat és egyéb információkat harmadik feleknek, kivéve az alábbiakat. A felhasználók a jelen Megállapodásnak megfelelően jogot adtak az "AvtoTachki.com" -nak arra, hogy az érvényességi idő és a terület korlátozása nélkül nyilvánosságra hozza a felhasználók személyes adatait, valamint a felhasználók egyéb adatait olyan harmadik feleknek, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak az "AvtoTachki.com" -nak, különösen, de nem kizárólagosan, annak feldolgozására. megrendelések, fizetések, csomagok kézbesítése. Harmadik felek csak akkor használhatják a felhasználói információkat, ha szolgáltatásokat nyújtanak az AvtoTachki.com számára, és csak azokat az információkat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala a Felhasználó vagy az általa felhatalmazott személy beleegyezése nélkül a törvény által meghatározott esetekben megengedett, és kizárólag a nemzetbiztonság, a gazdasági jólét és az emberi jogok érdekében, de nem kizárólag:
  • az ilyen adatok és információk igénylésére és fogadására jogosult állami szervek ésszerű kérésére;
  • abban az esetben, ha az AvtoTachki.com véleménye szerint a Felhasználó megsérti a jelen Megállapodás és / vagy az AvtoTachki.com és a Felhasználó közötti egyéb szerződések és megállapodások feltételeit.
 7. Hogyan lehet ezeket az információkat megváltoztatni / törölni, vagy leiratkozni.
 1. A felhasználók bármikor változás / törlés Személyes adat (telefon) vagy leiratkozhat. Az AvtoTachki.com egyes szolgáltatásainak munkája, amelyekhez a Felhasználóról információra van szükség, az információk megváltoztatásának / törlésének pillanatától függően felfüggeszthető.
 2. A Felhasználó személyes adatait addig tároljuk, amíg azokat a Felhasználó nem törli. A személyes adatok törléséről vagy egyéb feldolgozásáról a Felhasználó megfelelő értesítése a Felhasználó által megadott e-mailre küldött levél (információ).
 3. Az információk védelme.
 1. Az AvtoTachki.com minden szükséges intézkedést megtesz az adatok illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy megsemmisítés elleni védelme érdekében. Ezek az intézkedések magukban foglalják különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának, valamint a biztonsági intézkedéseknek a belső áttekintését, az AvtoTachki.com által gyűjtött összes adatot egy vagy több biztonságos adatbázis-kiszolgálón tárolják, és nem érhetők el vállalati vállalatainkon kívülről hálózatok.
 2. Az AvtoTachki.com csak azoknak az alkalmazottaknak, vállalkozóknak és az AvtoTachki.com ügynökeinek biztosít hozzáférést, akiknek rendelkezniük kell ezzel az információval a nevünkben végzett műveletek végrehajtásához. Ezekkel a személyekkel olyan megállapodásokat írtak alá, amelyekben elkötelezik magukat a titoktartás iránt, és szankciókat vonhatnak maguk után, ideértve az elbocsátást és a büntetőeljárást is, ha megsértik ezeket a kötelezettségeket. A felhasználónak jogai vannak, amelyeket az Ukrajna 1. június 2010-jei N 2297-VI. Számú, a személyes adatok védelméről szóló törvénye biztosít.
 3. Kapcsolattartási cím kérdés esetén.
 4. Ha bármilyen kérdése, kívánsága, panasza van az Ön által megadott információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben: support@www.avtotachki.com... A felhasználó írásbeli kérelemre, valamint a személyazonosságát és jogosultságát megállapító dokumentum bemutatása esetén tájékoztatást kaphat az adatbázis helyével kapcsolatos információk megszerzésének eljárásáról.
 5. Változások az adatvédelmi irányelvekben.
 6. Megváltoztathatjuk a jelen adatvédelmi irányelv feltételeit. Ebben az esetben az Általános Szerződési Feltételek oldalon lecseréljük a verziót, ezért kérjük, periodikusan ellenőrizze az oldalt. https://avtotachki.com/privacy-agreement A megállapodás minden változata a közzétételük pillanatától lép hatályba. A Webhely használatával a Felhasználó megerősíti, hogy elfogadja az Adatvédelmi irányelv új feltételeit abban a verzióban, amely a Felhasználó által a Weboldal használatakor érvényes volt.
 7. További feltételek.
 1. Az AvtoTachki.com nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy harmadik felek által a jelen Szerződés feltételeinek, a Webhely használatára vonatkozó utasításoknak, az adatok közzétételére vonatkozó eljárásoknak és egyéb technikai kérdéseknek a félreértése vagy félreértése következtében felmerülő károkért vagy veszteségekért.
 2. Abban az esetben, ha az Adatvédelmi irányelv bármely rendelkezését, ideértve bármely javaslatot, záradékot vagy annak egy részét, a jogszabályokkal ellentétesnek vagy érvénytelennek találják, ez nem érinti a többi olyan rendelkezést, amelyek nem ellentétesek a törvénnyel, azok maradéktalanul érvényben maradnak és hatályban vannak. érvénytelen rendelkezést, vagy olyan rendelkezést, amelyet a Felek további intézkedése nélkül nem lehet teljesíteni, módosítottnak, helyesbítettnek tekintjük az érvényességének és a végrehajtás lehetőségének biztosításához szükséges mértékben.
 3. Ez a megállapodás a Felhasználóra vonatkozik attól a pillanattól kezdve, amikor a webhelyet használja, ideértve a hirdetés elhelyezését is, és mindaddig érvényes, amíg a webhely bármilyen információt tárol a felhasználóval kapcsolatban, beleértve a személyes adatokat is.
 4. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön is beleegyezik Adatvédelmi szabályzat és használati feltételek Google.
×